DR-JUTA-JANSI

Position: PHẪU THUẬT THẨM MỸ
Phone: 54353453453

CHUYÊN KHOA:

 • Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật tái tạo và tạo hình của Thái Lan
 • Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Thái Lan

BẰNG CẤP:

 • Tiến sĩ Y khoa, Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial, 1984
 • Cranio-maxillo-Facial Surgery, Đài Loan, 1997
 • Vi phẫu, 1997, Đài Loan
 • Văn bằng, Hội đồng Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo Thái Lan, Bệnh viện Đại học Chianmai, 1990
 • Văn bằng, Ủy ban Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo Thái Lan, Bệnh viện Tưởng niệm Vua Chulalongkorn, 1996

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

 • Bác sĩ phẫu thuật tổng quát, Bệnh viện tỉnh Chiangrai, 1991 – 1996
 • Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Police Memorial, 1997-1998
 • Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Quốc tế Yanhee, 1998 – 2008
 • Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Hành nghề tư nhân, 2008 – 2018
 • Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Quốc tế Yanhee, 2018 – nay
 • Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật tái tạo và tạo hình của Thái Lan
 • Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Thái Lan

THỦ THUẬT ĐÃ THỰC HIỆN:

 • Phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nữ sang nam
 • Phẫu thuật chuyển đổi giới tính nam thành nữ