ศัลยกรรมขากรรไกร

การผ่าตัด 2 ขากรรไกร หมายถึง การผ่าตัดขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง พร้อมกันในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน
ศัลยกรรมขากรรไกร บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาเกี่ยวกับฟันและกระดูกขากรรไกรที่ผิดปกติ ด้วยการทำผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ตามความเหมาะสมเฉพาะราย อย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การดูแลจากทันตแพทย์ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเซียล(Oral and Maxillofacial Surgery) ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน(Orthodontics) ทีมทันตแพทย์สหสาขา ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการตลอดการรักษา ด้วยความใกล้ชิดและเป็นกันเอง พร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการตรวจที่ทันสมัย ด้วยระบบการดูแลที่ครอบคลุม ในทุกขั้นตอนด้วยมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ
การผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน เป็นวิธีการรักษาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ให้แก่ผู้รับบริการ ที่ส่งผลต่อการรักประทานอาหาร การเคี้ยว และการพูดที่ลำบาก โดยทำการรักษาด้วยวิธีการจัดฟัน เพื่อปรับให้ฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ร่วมกับการผ่าตัดแก้ไขขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้รับบริการมีการเคี้ยว การพูด และการหายใจที่เป็นปกติ รวมถึงทำให้ใบหน้าสมส่วน และสวยงามมากขึ้น
การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร การผ่าตัดนี้สามารถทำได้ทั้งกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง หรือทั้งสองขากรรไกร เป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือรูปร่างของกระดูกขากรรไกร ทำให้กระดูกขากรรไกรอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีการสบฟันที่ดีรวมถึงส่งผลให้มีลักษณะโครงสร้างใบหน้าที่ดีขึ้น (facial harmony)อย่างเด่นชัด เมื่อกระดูกขากรรไกรบนหรือล่างเลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ทำให้เนื้อเยื่อของใบหน้าบริเวณคางแก้ม ริมฝีปาก และส่วนปลายของจมูกเคลื่อนตามการเปลี่ยนแปลงของกระดูกดังกล่าว ดังนั้นเมื่อกระดูกขากรรไกรอยู่ในตำแหน่ง และรูปร่างที่ถูกต้องจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างใบหน้าตามมา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดวามสมดุลและความสวยงาม ของโครงสร้างใบหน้าโดยรวม

 


฿14.908฿164.978

TT Nội dung ราคา
1 Hạ gò má (mài xương) ฿100.651
2 Hạ gò má (cắt xương) ฿164.978
3 Độn gò má (gây mê) ฿97.180
4 Độn gò má ฿73.674
5 Tháo vật liệu độn gò má ฿38.415
6 Làm má lùm đồng tiền 1 bên ฿24.311
7 Làm má lùm đồng tiền 2 bên ฿38.415
8 Tiêm mỡ má ฿44.291
9 Tiêm mỡ nhiều hơn 1 điểm thêm mỗi điểm ฿14.908
10 Cắt mỡ má ฿50.168
11 Hút mỡ má ฿56.044
12 Cấy môi dày hơn ฿38.415
13 Chỉnh cười hở lợi ฿50.168

Giá đã bao gồm dịch vụ Careme Care

Careme Care là dịch vụ giúp bạn lựa chọn bệnh viện, sắp lịch hẹn, phiên dịch, đưa đón sân bay / khám chữa bệnh, hỗ trợ chăm sóc, ăn uống, thuốc điều trị và dịch vụ bảo hiểm đi kèm trong suốt quá trình khám chữa bệnh tại nước ngoài. Gói dịch vụ thẩm mỹ trọn gói của Careme được áp dụng tại bệnh viện thẩm mỹ quốc tế lớn và nổi tiếng nhất Thái Lan - Yanhee.

TÌM HIỂU THÊM VỀ CAREME CARE

การผ่าตัดขากรรไกร

แบ่งออกได้เป็น การผ่าตัดขากรรไกรเดี่ยว และการผ่าตัดขากรรไกรร่วม 2 ขากรรไกร นอกจากนี้ ยังมีการผ่าตัดที่จำเป็น ได้แก่ การผ่าตัดแยกส่วนร่วมผ่าตัดขากรรไกร การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งปลายคาง การผ่าตัดเพื่อลดขนาดของขอบขากรรไกรล่างในตำแหน่งต่างๆ และการผ่าตัดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความสวยงามของใบหน้า
การผ่าตัดขากรรไกรเดี่ยว โดยทั่วไป มักหมายถึงการผ่าตัดขากรรไกรล่าง แต่ในบางราย อาจทำการผ่าตัดเฉพาะขากรรไกรบน การผ่าตัดขากรรไกรล่าง เป็นการผ่าตัดที่กรามทั้งสองข้าง โดยวิธีการแยกแผ่นกระดูกเพื่อเคลื่อนส่วนที่แยกออก ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ที่ได้ผลการสบฟันที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำการผ่าตัดอื่นๆร่วม ได้แก่ การผ่าตัดเคลื่อนตำแหน่งคาง หรือการลดขนาดของขอบขากรรไกรล่างในตำแหน่งต่างๆที่มีความผิดปกติ หรือ การผ่าตัดตำแหน่งอื่น เกี่ยวเนื่องกับความสวยงาม

 

Loại hình

Hạ gò má (mài xương), Hạ gò má (cắt xương), Độn gò má (gây mê), Độn gò má, Tháo vật liệu độn gò má, Làm má lùm đồng tiền 1 bên, Làm má lùm đồng tiền 2 bên, Tiêm mỡ má, Tiêm mỡ nhiều hơn 1 điểm thêm mỗi điểm, Cắt mỡ má, Hút mỡ má, Cấy môi dày hơn, Chỉnh cười hở lợi

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้