CAREME CARE

Care-me เป็นบริษัทชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าที่สนใจในการตรวจสุขภาพ รักษาโรค และทำศัลยกรรมระหว่างประเทศ ในฐานะเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลชั้นนําในภูมิภาคที่มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง Careme แนะนําให้เลือกโรงพยาบาลและคุณหมอที่ดีที่สุดเหมาะสมตามความต้องการของคุณลูกค้า อย่างด้านตรวจสุขภาพ รักษาโรค หรือศัลยกรรม เพื่อความสบายใจของลูกค้าหรือคนในครอบครัว

Careme จะดูแลลูกค้าทั้งให้คําปรึกษา ช่วยทำเอกสาร รับส่งดูแลจนถึงไปพบแพทย์ รวมทั้งการช่วยเหลือลูกค้าติดต่อกับโรงพยาบาลหมอหลังการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณลูกค้าสามารถมั่นใจในบริการของ Care-me


 1.500.000 5.000.000

TT Nội dung ราคา
1 SIVER (SIVER) ตัวการ  1.500.000
2 ทับทิม  2.500.000
3 ทอง  5.000.000

กระบวนการการให้บริการ CAREME

Block "careme-service-package" not found

 1. การให้คําปรึกษา: รับข้อมูลลูกค้าและให้คําปรึกษาในแต่ละกรณี ช่วยลูกค้าเลือกโรงพยาบาลหรือคุณหมอที่ดีที่สุดเหมาะสําหรับอาการโรคหรือความต้องการทางด้านศัลยกรรม และเหมาะสําหรับความสามารถทางการเงิน
 2. การช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ: ช่วยแปลเอกสารทางการแพทย์ ช่วยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการรักษา
 3. การนัดหมาย: ช่วยนัดหมายเวลาในการไปพบแพทย์
 4. ที่พักและการเดินทาง: จองเที่ยวบิน เลือกโรงแรมที่ใกล้โรงพยาบาลตามความต้องการของลูกค้า จองห้องพักและจัดเตรียมรถรับส่งลูกค้า
 5. สัญญา: Careme ทําสัญญาโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรงพยาบาล คุณหมอและบริการต่างๆ รวมถึงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าจะต้องชําระ และประกันการเดินทางอยู่ในแพ็คเกจ สําหรับเงื่อนไขในการยกเลิกสัญญาดูรายละเอียดในข้อกรณีพิเศษ
 6. การชําระเงิน: ลูกค้าเงิน 100% ของแพ็กเกตตามสัญญา โดยชำระเงินล่วงหน้า 1 วันก่อนที่จะเดินทาง ในกรณีฉุกเฉิน CAREME ให้ดําเนินการตามขั้นที่ 2-3 ทันทีหลังจากที่ลูกค้าชําระเงิน
 7. การเตรียมการ: Careme ส่งรายละเอียดข้อมูล เอกสารที่จําเป็นทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้ามีการเตรียมการก่อนการเดินทาง รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ
 8. การยืนยันกําหนดการ: Careme ส่งตารางรายละเอียดการเดินทางอีกครั้งเพื่อให้ลูกค้ายืนยันก่อนการเดินทาง กรณีฉุกเฉินจะมีการส่งเอกสารที่สนามบินก่อนที่ลูกค้าเดินทางไป
 1. พนักงานของ Careme จะติดต่อลูกค้าทันทีที่ลูกค้าลงจากเครื่องบินและรอรับในสถานที่ที่นัดกันไว้
 2. พาลูกค้าไปโรงพยาบาลพบคุณหมอหรือไปโรงแรมพักผ่อนโตามรายละเอียดในตารางเวลาที่ยืนยันแล้ว
 3. พาลูกค้าไปโรงพยาพาล ช่วยไปติดต่อคุยกับโรงพยาพาลเพื่อทำเอกสารเข้าโรงพยาล พาไปตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของหมอ เป็นล่ามระหว่างลูกค้าคุยกับหมอ
 4. พาลูกค้าไปทานอาหารหรือซื้ออาหารให้ลูกค้าตามที่หมอแนะนำหรืออาการตามความชอบของลูกค้า
 5. เมื่อจบกระบวนการการรักษาแล้ว พนักงานจะพาลูกค้าไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับบ้าน
 1. Careme ติดต่อกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามผลหลังการรักษา
 2. ช่วยติดต่อโรงพยาบาลหรือคุณหมอเมื่อลูกค้าต้องการคําปรึกษาหรือมีข้อสงสัยหลังการรักษา
 3. วางแผนในการเดินทางต่อไปหากลูกค้าต้องการไปพบหมอใหม่หลังการรักษา
 4. รับความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาล คุณหมอหรือบริการของเจ้าหน้าที่ของ Careme เพื่อปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

1. การยกเลิกบริการ:

 • ยกเลิกการใช้บริการล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง จะได้รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินค่าบริการที่ชําระแล้ว
 • ยกเลิกการใช้บริการล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง จะได้รับเงินคืน 100% ของค่ารักษา และ 50% ของค่าบริการของ Careme
 • ยกเลิกการใช้บิการหลัง 7 วัน ก่อนการเดินทาง จะได้รับเงินคืน 70% จากสัญญาระหว่างลูกค้ากับ Careme หรือ 0% ของค่าบริการของ Careme

2. ประกันการเดินทาง:

 • ลูกค้าทุกคนจะได้รับการประกันการเดินทางฟรีระหว่างเวลาที่ใช้บริการ ประกันการเดินทางมีความคุ้มครองทั่วโลก (ยกเว้นเวียดนาม)
 • บริการอย่างรวกเร็วในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์หรือต้องการล่ามภาษา
 • บริการช่วยเหลือให้ข้อมูลการท่องเที่ยวฟรีตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เช่นขั้นตอนการขอวีซ่า ข้อกําหนดต่างๆ การฉีดวัคซีน ข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูต สํานักงานกฎหมาย หรือโรงพยาบาล
 • ค่าคุ้มครองประกันการเดินทางถึง 1,000,000บาท /คน /เที่ยว

3. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ Careme

 • ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจและรักษาทางการแพทย์ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ Careme ในความสามารถในการรับผิดชอบ Careme จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • อุบัติเหตุระหว่างการพักหรือรักษาตัวในต่างประเทศจะเป็นบริษัทประกันที่ Careme ซื้อให้ลูกค้าเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ค่าคุ้มครองประกันการเดินทางถึง 1,000,000บาท /คน /เที่ยว
 • ความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากที่พักจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของ Careme
Loạiซอฟต์แวร์

SIVER (SIVER) ตัวการ, ทับทิม, ทอง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้